Poradnia stopniowo rozszerza działalność stacjonarną. Wg zaleceń MEN w pierwszej kolejności nadal będziemy realizować zadania związane z wydawaniem opinii i orzeczeń niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W innych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny, aby wypracować wspólnie formę działania w konkretnych przypadkach.
W budynku poradni będziemy realizować  stacjonarnie niektóre formy terapeutyczne – terapię logopedyczną i terapię psychologiczną.

Zapewniamy również wsparcie psychologiczne – prosimy o kontakt telefoniczny 14 6702460 w godzinach pracy sekretariatu.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Klientów i pracowników poradni. Stosujemy się do wytycznych sanitarnych GIS dedykowanych poradniom psychologiczno – pedagogicznym.

Sekretariat czynny w godzinach 8.00 – 16.00, tel. 14 670 24 60.

ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY PORADNI – AKTUALIZACJA 22.06.2020r.
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu