Poradnia stopniowo wznawia działalność stacjonarną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 i po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym.Wg zaleceń MEN w pierwszej kolejności będziemy realizować zadania związane z wydawaniem opinii i orzeczeń niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapraszamy do kontaktu rodziców dzieci i uczniów, którzy ubiegają się o:

  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • opinie w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.

Natomiast czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni, zgodnie z pismem MEN, będą nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Klientów i pracowników poradni. Na ten moment nie ma wytycznych sanitarnych dedykowanych poradniom psychologiczno – pedagogicznym. Zwróciliśmy się w tej sprawie do Sanepidu, a jednocześnie przygotowujemy własne procedury, które są niezbędne, aby minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

O wszelkich zmianach i ustaleniach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Sekretariat czynny w godzinach 8.00 – 15.00, tel. 14 670 24 60.

ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY PORADNI – AKTUALIZACJA 04.05.2020r.
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu