Dane teleadresowe

Zgodnie z art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1000) udostępnia się dane wyznaczonego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica – inspektora ochrony danych osobowych: Pani Agnieszki Gazdy, adres do kontaktu e-mail: inspektor.odo@onet.pl.

Deklaracja dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności

No results found in this location. Please try again.

Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu