W skład naszego zespołu wchodzą psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, którzy posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu psychoterapii (w nurcie poznawczo – behawioralnym, psychodynamicznym, Gestalt oraz terapii systemowej rodzin), doradztwa zawodowego, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, neurologopedii, terapii autyzmu, wczesnego wspomagania rozwoju. Na stałe współpracujemy z lekarzem  – konsultantem zespołu orzekającego.

Pracownicy Pedagogiczni Poradni:
 
Dyrektor mgr Małgorzata Gargas
 
Wicedyrektor mgr Aneta Wąsowska – Sobków
 
Psycholodzy mgr Agnieszka Drobot
mgr Marta Gorczyca – Madras
mgr Joanna Gutkowska
mgr Roksana Kamińska
mgr Paula Ratusińska – Gromny
mgr Aleksandra Podgórska
mgr Marta Szewczyk – Bachta
mgr Anna Świerk
mgr Aneta Wąsowska – Sobków
mgr Anna Wiktor
Pedagodzy mgr Ewa Gągała
mgr Marta Kozicka – Bajor
mgr Małgorzata Lipińska
mgr Barbara Pocheć
mgr Lidia Wolicka
Logopeda mgr Agata Migoń
Neurologopeda mgr Małgorzata Olech
Psycholog – psychoterapeuta mgr Krzysztof Borowiec
Pracownicy administracyjni
Sekretariat:
Specjalista ds. administracji mgr Agnieszka Gil
Referent Anna Kędzior
Pomoc administracyjna mgr Karolina Piróg
Księgowość:
Główny księgowy mgr Małgorzata Dudek
 
Lekarz konsultant zespołu orzekającego:
Lekarz medycyny Krzysztof Piotrowski

Zgodnie z art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2018r. poz. 1000) udostępnia się dane wyznaczonego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica – inspektora ochrony danych osobowych: Pani Agnieszki Gazdy, adres do kontaktu e-mail: inspektor.odo@onet.pl.

Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu