W skład naszego zespołu wchodzą psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, którzy posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu psychoterapii (w nurcie poznawczo-behawioralnym, psychodynamicznym, Gestalt oraz terapii systemowej rodzin), doradztwa zawodowego, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, neurologopedii, terapii autyzmu, wczesnego wspomagania rozwoju. Na stałe współpracujemy z lekarzem  – konsultantem zespołu orzekającego.

Pracownicy Pedagogiczni Poradni:
 
Dyrektor mgr Małgorzata Gargas
 
Wicedyrektor mgr Barbara Pocheć
 
Psycholodzy mgr Krzysztof Borowiec
mgr Marta Gorczyca-Madras
mgr Joanna Gutkowska
mgr Roksana Kamińska
mgr Paula Ratusińska-Gromny
mgr Aleksandra Podgórska
mgr Marta Szewczyk-Bachta
mgr Anna Świerk
mgr Aneta Wąsowska–Sobków
Pedagodzy mgr Jadwiga Bieniasz
mgr Małgorzata Lipińska
mgr Lidia Wolicka
Logopeda mgr Agata Migoń
Neurologopeda mgr Małgorzata Olech
Psycholog – psychoterapeuta mgr Anna Mędrek
Pedagog – psychoterapeuta mgr Anna Kiwak
Pracownicy administracyjni:
Sekretariat:
Specjalista ds. administracji mgr Agnieszka Gil
Referent Anna Kędzior
Pomoc administracyjna mgr Karolina Mikosz
 
Księgowość:
Główny księgowy mgr Małgorzata Dudek
Lekarz konsultant zespołu orzekającego:
Lekarz medycyny Krzysztof Piotrowski

Zgodnie z art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1000) udostępnia się dane wyznaczonego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica – inspektora ochrony danych osobowych: Pani Agnieszki Gazdy, adres do kontaktu e-mail: inspektor.odo@onet.pl.

Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu