Poradnia realizuje pracę w formie tradycyjnej (stacjonarnej). W trosce o bezpieczeństwo Klientów i pracowników zachowujemy reżim sanitarny. Wykonując zadania poradni  stosujemy się do wytycznych GIS, MEN i MZ.

Zasady obowiązujące podczas wizyty w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy w związku z COVID – 19:

  1. W poradni przyjmowane są wyłącznie dzieci i młodzież bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
  2. Dziecko powinno zgłosić się na wizytę z jednym rodzicem, który nie wykazuje objawów infekcji.
  3. Dla klientów poradni udostępnione jest wejście boczne (z podjazdem dla osób niepełnosprawnych). Drzwi są zamknięte. Pracownik poradni wychodzi po każdą umówioną osobę.
  4. Dziecko umówione na diagnozę posiada własne przybory do pisania (dwa długopisy i ołówek, ew. kredki), chusteczki higieniczne i wodę do picia.
  5. Przed wejściem do gabinetu osoba badająca, rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia i/lub zdezynfekowania rąk.
  6. Po wejściu do poradni pracownik rejestruje dane rodzica i dziecka w „Wykazie osób przebywających w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy”.
  7. Dokumenty, które składają w poradni rodzice wkładane są do wydzielonego w tym celu pojemnika i są analizowane po upływie 48 godzin.
ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY PORADNI – AKTUALIZACJA 01.09.2020r.
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu