Po wakacyjnej przerwie wznawiamy ponownie cykliczne spotkania superwizyjno – warsztatowe dla pedagogów szkolnych w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Ich celem jest merytoryczne wsparcie pedagogów w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz współpracy z rodzicami i nauczycielami.

Spotkania są również okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń pedagogów szkolnych oraz pogłębienia wiedzy psychologicznej i pedagogicznej w oparciu o kompetencje pracowników poradni.

W związku z zachowaniem obostrzeń sanitarnych związanych z COVID-19 spotkanie odbędzie się 29.09.2020r. w godzinach 8.00-12.00 w sali sesyjnej Rady Powiatu – IV piętro, sala 407.

W trakcie spotkania wrześniowego rozpoznane zostaną  potrzeby i oczekiwania pedagogów szkolnych dotyczące całorocznej współpracy i jej charakteru oraz tematyki zajęć psychoedukacyjnych, jak również omówione zostaną sprawy organizacyjne związane z całorocznym terminarzem spotkań.

Serdecznie zapraszamy,
Małgorzata Gargas

29.09.2020r. – SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu