W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz zakwalifikowaniem naszego powiatu do tzw. „czerwonej strefy” informujemy o zawieszeniu cyklicznych spotkań superwizyjno – warsztatowych dla pedagogów szkolnych w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

W planowanym terminie spotkania – 27.10.2020r. zostaną rozesłane na adresy e-mail materiały szkoleniowe nt. „Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży” przygotowane przez psychologa – Panią Anetę Wąsowską – Sobków.

W tym dniu Pani Anna Świerk będzie pełniła w godzinach 10.00 – 12.00 dyżur telefoniczny dla potrzeb pedagogów szkolnych – uczestników grupy.

Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji dotyczących sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych na stronie poradni.

ZAWIESZENIE SPOTKAŃ STACJONARNYCH SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu