Informujemy, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dębicy funkcjonuje bez zmian, tzn. stacjonarnie z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. Nadal prowadzone są badania diagnostyczne i działalność terapeutyczna. Na Państwa wniosek istnieje również możliwość realizowania niektórych zadań poradni z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Dodatkowo w celu ułatwienia kontaktu z pracownikami poradni wprowadziliśmy dyżury telefoniczne dla dyrektorów szkół/ placówek, nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

Sekretariat czynny w godzinach 8.00 – 16.00; kontakt telefoniczny: 14 670 24 60 oraz kontakt e – mail: sekretariat@poradniadebica.pl

Pracownicy poradni pełnią dyżury pod numerem telefonu – 14 670 24 60

Dzień tygodnia Konsultacje i pomoc psychologiczna Konsultacje z innymi specjalistami
Godzina Pracownik Godzina Pracownik
Poniedziałek 8.00 – 12.00 Roksana Kamińska 8.00 – 12.00 Lidia Wolicka – pedagog, terapeuta pedagogiczny
13.00 – 17.00 Aleksandra Podgórska
Wtorek 12.00 – 16.00 Paula Ratusińska – Gromny 8.00 – 12.00 Małgorzata Lipińska – pedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog
Środa 8.00 – 12.00 Aneta Wąsowska – Sobków 8.00 – 12.00 Małgorzata Olech – neurologopeda, surdopedagog
12.00 – 16.00 Agnieszka Drobot
Czwartek 8.00 – 12.00 Joanna Gutkowska 8.00 – 12.00 Barbara Pocheć – pedagog, doradca zawodowy, oligofrenopedagog
12.00 – 16.00 Anna Świerk
Piątek 8.00 – 12.00 Marta Gorczyca – Madras 8.00 – 12.00 Agata Migoń – logopeda
12.00 – 16.00 Marta Szewczyk – Bachta

Zapraszamy Państwa do kontaktu mailowego:

Imię i nazwisko pracownika Adres e – mail
Agnieszka Drobot adrobot@poradniadebica.pl
Krzysztof Borowiec kborowiec@poradniadebica.pl
Małgorzata Gargas dyrektor@poradniadebica.pl
Marta Gorczyca – Madras mmadras@poradniadebica.pl
Joanna Gutkowska jgutkowska@poradniadebica.pl
Roksana Kamińska rkaminska@poradniadebica.pl
Małgorzata Lipińska mlipinska@poradniadebica.pl
Agata Migoń amigon@poradniadebica.pl
Małgorzata Olech molech@poradniadebica.pl
Barbara Pocheć bpochec@poradniadebica.pl
Paula Ratusińska – Gromny pgromny@poradniadebica.pl
Aleksandra Podgórska apodgorska@poradniadebica.pl
Marta Szewczyk – Bachta mszewczyk@poradniadebica.pl
Anna Świerk aswierk@poradniadebica.pl
Aneta Wąsowska – Sobków awasowska@poradniadebica.pl
Lidia Wolicka lwolicka@poradniadebica.pl
ORGANIZACJA PRACY PORADNI – AKTUALIZACJA 09.11.2020r.
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu