Druk do lekarza dotyczący przyznania nauczania indywidualnego oraz indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dziecka/ucznia. (Wypełnia lekarz).

Pobierz w formacie PDF 

Druk do lekarza dotyczący przyznania nauczania indywidualnego oraz indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dziecka/ucznia.
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu