Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dębicy serdecznie zaprasza doradców zawodowych do udziału w cyklicznych spotkaniach w ramach sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych ze szkół i placówek powiatu dębickiego, których celem jest wymiana doświadczeń oraz poszerzanie wiedzy z obszaru poradnictwa edukacyjno – zawodowego.

Pierwsze spotkanie w bieżącym roku szkolnym odbędzie się 15 września 2017r. w godzinach 11.00 – 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy – sala 407 (IV piętro). Weźmie w nim udział Pani Anna Wilczyńska, Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego. Spotkanie poświęcone będzie wypracowaniu zasad współpracy między szkołami podstawowymi i ponadgimnazjalnymi/ponadpodstawowymi oraz tematyce rekrutacji i promocji szkolnictwa zawodowego. Ponadto omówione zostaną sprawy organizacyjne, m. in. terminy i tematy przewodnie kolejnych spotkań.

Osobą koordynującą pracę sieci współpracy i samokształcenia pozostaje doradca zawodowy Barbara Pocheć.

Serdecznie zapraszamy.

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY SZKÓŁ W POWIECIE DĘBICKIM
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu