Po wakacyjnej przerwie wznawiamy cykliczne spotkania superwizyjno – warsztatowe dla pedagogów szkolnych w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Ich celem jest merytoryczne wsparcie pedagogów w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz współpracy z rodzicami i nauczycielami. Spotkania są również okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń pedagogów szkolnych oraz pogłębienia wiedzy psychologicznej i pedagogicznej w oparciu o kompetencje pracowników poradni. Osobą koordynującą pracę grupy pozostaje psycholog Anna Mędrek.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 26.09.2017r. w godzinach 8.00-12.00.

W trakcie spotkania wrześniowego zaplanowaliśmy:

w godz. 8.00 – 10.00 rozpoznane zostaną potrzeby i oczekiwania pedagogów szkolnych dotyczące całorocznej współpracy i jej charakteru oraz tematyki zajęć psychoedukacyjnych, jak również omówione zostaną sprawy organizacyjne związane z terminarzem spotkań (ta część spotkania odbędzie się w sali 230),

w godz. 10.00 – 12.00 zapraszamy pedagogów do udziału w debacie społecznej organizowanej wspólnie przez Komendę Powiatową Policji w Dębicy i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Dębicy na temat bezpieczeństwa w placówkach oświatowych powiatu dębickiego (ta część spotkania odbędzie się w sali 407).

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY SZKÓŁ POWIATU DĘBICKIEGO
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu