Zbliża się termin podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej. Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma informacjami:

  1. Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zamieszczone jest zarządzenie nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, m. in. do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych. Zawiera ono m.in. terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa podkarpackiego.

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/zarzadzenie-nr-5-2020-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego/

  1. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłaszało prognozę zapotrzebowania na krajowym rynku pracy oraz wykaz potrzebnych zawodów w poszczególnych województwach. Prognoza jest podzielona na części krajową i wojewódzką. Określa ona ułożone alfabetycznie zapotrzebowanie istotne i umiarkowane na pracowników w poszczególnych zawodach.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawody-potrzebne-na-rynku-pracy–obwieszczenie-ministra-edukacji-narodowej

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu