W trakcie spotkania styczniowego  ustalone zostały następujące terminy spotkań sieci w II półroczu bieżącego roku szkolnego:

21 lutego 2020, godz. 10.00 – 12.00
24 kwietnia 2020, godz. godz. 9.30 – 12.00

Data  ostatniego spotkania – podsumowującego pracę sieci w bieżącym roku szkolnym zostanie podana w późniejszym terminie.

Spotkanie w dniu 21 lutego odbędzie się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy.  Dyrekcja PUP zaprosiła doradców zawodowych, aby przybliżyć tematykę dotyczącą m.in.rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach sieci

 

II PÓŁROCZE 2019/20 – TERMINY SPOTKAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu