W odpowiedzi na zgłoszone przez pedagogów szkolnych potrzeby i oczekiwania podajemy szczegółowy harmonogram spotkań sieci współpracy i samokształcenia. Spotkania nakierowane są na podnoszenie kompetencji psychologiczno –pedagogicznych w pracy pedagoga szkolnego. Grupa pracować będzie we wtorki w godzinach 8.00 – 12.00 w podanych niżej terminach. Każde spotkanie składać się będzie z części warsztatowo – superwizyjnej (prowadzonej przez psychologa- psychoterapeutę Annę Mędrek) oraz części poznawczo – psychoedukacyjnej z udziałem innych specjalistów naszej poradni.

Terminy spotkań:
31 październik 2017
28 listopad 2017
19 grudzień 2017
23 styczeń 2018
27 luty 2018
27 marzec 2018
24 kwiecień 2018
29 maj 2018

TEMATYKA SPOTKAŃ ZE SPECJALISTAMI PORADNI W RAMACH SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH W ROKU SZK. 2017/2018


  • 31.10.2017r. 8.00–12.00

Narkotyki, dopalacze – „Miejmy szeroko otwarte oczy”sierżant szt. Magdalena Baran oraz mł.asp. Jacek Bator godz.10.00 – 12.00.

  • 28.11.2017r. 8.00–12.00

Budowanie u uczniów poczucia własnej wartości i budowanie zespołu klasowego –  zajęcia warsztatowe prowadzenie – Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy  ExsploRes  Arkadiusz  Nepelski godz.10.00 – 12.00.

  •   19.12.2017r. 8.00–12.00

Jak tworzyć IPET-y dla dzieci i uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej? Pedagog-logopeda Małgorzata Olech godz. 8.00 – 10.00

  • 23.01.2018r. 8.00–12.00

Zastosowanie technik mediacyjnych w pracy pedagoga szkolnego,psycholog  Paula Ratusińska-Gromny godz. 10.00 – 12.00.

  • 27.02.2018r. 8.00–12.00

Metoda Wspólnej Sprawy – strategia pomocy w przypadku pomocy rówieśniczej, psycholog  Krzysztof Borowiec   godz. 10.00 – 12.00.

  • 27.03.2018r. 8.00–12.00

Rozwód w rodzinie, rozpad rodziny i co dalej ? – pedagog-psychoterapeuta Anna Kiwak godz.10.00 – 12.00.

  • 24.04.2018r. 8.00–12.00

Dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia – jak rozpoznawać i pomagać dzieciom ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się, pedagog Lidia Wolicka godz.10.00 – 12.00

  • 29.05.2018r. 8.00–12.00

Spotkanie podsumowujące pracę w bieżącym roku szkolnym.Strukturalizacja efektów i ewaluacja celów.Całość spotkania  prowadzenie Anna Mędrek
 

Serdecznie zapraszamy do współpracy

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY SZKÓŁ POWIATU DĘBICKIEGO
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu