W odpowiedzi na zgłoszoną przez pedagogów szkolnych potrzebę przeprowadzenia dodatkowego szkolenia „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle nowych przepisów prawnych”, zapraszamy wszystkich zainteresowanych w dniu 10 października 2017r. w godzinach 8.00 – 10.00.
Szkolenie przeprowadzi Małgorzata Gargas, dyrektor poradni.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY SZKÓŁ POWIATU DĘBICKIEGO
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu