Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół Powiatu Dębickiego

Po wakacyjnej przerwie wznawiamy ponownie cykliczne spotkania superwizyjno – warsztatowe dla pedagogów szkolnych w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Ich celem jest merytoryczne wsparcie pedagogów w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz współpracy z rodzicami i nauczycielami.

Spotkania są również okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń pedagogów szkolnych oraz pogłębienia wiedzy psychologicznej i pedagogicznej w oparciu o kompetencje pracowników poradni. Osobą koordynującą pracę grupy pozostaje w br. szkolnym  psycholog Anna Mędrek.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 25.09.2017r. w godzinach 8.00-12.00.w sali 230.

W trakcie spotkania wrześniowego rozpoznane zostaną  potrzeby i oczekiwania pedagogów szkolnych dotyczące całorocznej współpracy i jej charakteru oraz tematyki zajęć psychoedukacyjnych, jak również omówione zostaną sprawy organizacyjne związane z całorocznym terminarzem spotkań.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu