Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dębicy nawiązała współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych.

Dzięki tej współpracy doradcy zawodowi skupieni w sieci współpracy i samokształcenia uczestniczyli w dniu 28 lutego 2019r. w seminarium “Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) a wyzwania współczesnej edukacji”.  Rozwiązania, które wprowadza ZSK, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. W zintegrowanym systemie większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym.

W trakcie szkolenia poruszane były następujące zagadnienia:

  • jaka jest główna idea i założenia ZSK,
  • dlaczego warto uczyć się przez całe życie,
  • jak połączyć system edukacji z potrzebami biznesu,
  • jakie są rozwiązania systemowe w ZSK,
  • czym jest Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji,
  • kto i na jakich zasadach może włączyć się do systemu,
  • jakie szanse i możliwości daje system,
  • Zintegrowany System Kwalifikacji – wizja przyszłości.

Ponadto uczestnicy wzięli udział w warsztacie „O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w szkole”. Doradcy zawodowi uczestniczący w seminarium mogli uzyskać odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości.

Szkolenie prowadzili pracownicy IBE, doradcy – promotorzy ZSK w regionach.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUTEM BADAŃ EDUKACYJNYCH – SEMINARIUM ZSK
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu