Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zaprasza rodziców i nauczycieli do udziału webinarach prowadzonych przez naszych specjalistów.

Osoby zainteresowane udziałem w webinariach prosimy o przesłanie zgłoszenia poprzez wysłanie swojego adresu email na adresy wskazane w poniższej tabeli do dnia poprzedzającego spotkanie do godziny 15.00.

Data, godzina Temat Grupa docelowa Osoba prowadząca Kontakt
31.05.2021r.

15.30 – 17.00

Uczeń z depresją w szkole Nauczyciele Paula Ratusińska – Gromny – psycholog pgromny@poradniadebica.pl
08.06.2021r.

16.00 – 17.30

Depresja dzieci i młodzieży Rodzice Paula Ratusińska – Gromny – psycholog pgromny@poradniadebica.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium będzie decydować kolejność zgłoszeń. Do udziału w szkoleniu wymagany jest indywidualny adres poczty elektronicznej.

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą mailową na wskazany adres e-mail. Link wraz z hasłem do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia.

Informacja telefoniczna: 14 670 24 60

WEBINARIA DLA RODZICÓW ORAZ NAUCZYCIELI – MAJ / CZERWIEC
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu