W związku z ukazaniem się nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych informujemy, że dotychczas dostępne na naszej stronie druki do pobrania dla rodziców i nauczycieli są nieaktualne. Rozporządzenie ogłoszono 14 września 2017 z datą wejścia w życie 15 września 2017 (Dz.U. z 2017 poz. 1743).

Aktualne druki są dostępne w siedzibie poradni.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu