W związku z procedurą działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy w czasie zagrożenia zakażeniem COVID- 19 przypominamy, że:

  •  w poradni przyjmowane są osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,
  • dziecko powinno zgłosić się na wizytę z jednym rodzicem, który nie wykazuje objawów infekcji,
  • zarówno rodzice, jak i dzieci zobowiązani są do stosowania środków ochronnych – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWOTNYM
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu