Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością ograniczenia osobistych kontaktów, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników, ulega zmianie organizacja pracy Poradni. Odwołujemy wszystkie wyznaczone terminy badań diagnostycznych i spotkań terapeutycznych. Od 25.03.2020r. uruchamiamy pracę zdalną.

Od poniedziałku do piątku zapraszamy do kontaktu poprzez następujące formy:

Pracownicy sekretariatu– kontakt telefoniczny w godzinach 8.00 – 12.00, tel.14 6702460 oraz kontakt e-mail: sekretariat@poradniadebica.pl w godzinach 8.00 – 16.00.

URUCHAMIAMY WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ICH RODZICÓW:

Dzień tygodnia Godziny Pracownik Numer kontaktowy
poniedziałek 8.00 – 12.00 Anna Kiwak 694 – 086 – 879
wtorek 12.00 – 16.00 Paula Ratusińska – Gromny 798 – 683 – 154
środa 8.00 – 12.00 Aneta Wąsowska – Sobków 605 – 070 – 185
czwartek 12.00 – 16.00 Anna Świerk 501 – 163 – 725
piątek 8.00 – 12.00 Krzysztof Borowiec 661 – 555 – 982

Oraz dyżury e-mail pedagoga i logopedy:

Dyżury pedagoga, tyflopedagoga, oligofrenopedagoga: Małgorzata Lipińska
e-mail: mlipinska@poradniadebica.pl
wtorek 12.00 – 16.00
środa 8.00 – 12.00

Dyżur logopedy: Agata Migoń
e-mail: amigon@poradniadebica.pl
piątek 8.00 – 12.00

W celu ułatwienia kontaktu z pracownikami poradni podajemy kontakt e-mail:

Nazwisko i imię adres e-mail
Borowiec Krzysztof kborowiec@poradniadebica.pl
Gargas Małgorzata dyrektor@poradniadebica.pl
Gutkowska Joanna jgutkowska@poradniadebica.pl
Kamińska Roksana rkaminska@poradniadebica.pl
Kiwak Anna akiwak@poradniadebica.pl
Lipińska Małgorzata mlipinska@poradniadebica.pl
Migoń Agata amigon@poradniadebica.pl
Pocheć Barbara bpochec@poradniadebica.pl
Podgórska Aleksandra apodgorska@poradniadebica.pl
Ratusińka – Gromny Paula pgromny@poradniadebica.pl
Szewczyk – Bachta Marta mszewczyk@poradniadebica.pl
Świerk Anna aswierk@poradniadebica.pl
Wąsowska – Sobków Aneta awasowska@poradniadebica.pl

Ponadto psycholodzy i logopedzi  skontaktują się ze swoimi Klientami będącymi w trakcie terapii w celu uzgodnienia nowej formy kontaktu.

W pilnych sprawach, dotyczących wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  istnieje możliwość wysłania dokumentów pocztą lub drogą elektroniczną ePUAP po uprzednim kontakcie telefonicznym z sekretariatem. Wszystkie potrzebne druki można pobrać z naszej strony internetowej (zakładka „druki do pobrania”).

W innych sprawach, np. dotyczących wniosku o wydanie opinii o wynikach badań dopuszczalne jest przesłanie na adres e-mailowy Poradni skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku pod warunkiem, że gdy stan epidemii zostanie odwołany, rodzic dostarczy do Poradni oryginał wniosku (druk wniosku jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce „druki do pobrania”).

Przypominamy, że budynek Starostwa Powiatowego, w którym mieści się nasza placówka,jest zamknięty dla osób z zewnątrz.

Obecnie nie wyznaczamy nowych terminów spotkań w poradni.

PRACA PORADNI PODCZAS STANU EPIDEMII
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu