Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Dębicy wpłynęła w dniu 18 października 2019r. petycja dotycząca dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych od podmiotu Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13, 00-412 Warszawa.

Petycję zamieszcza się na stronie internetowej Poradni, za zgodą podmiotu składającego i zawiera skan petycji.

Przedmiotowa petycja zostanie rozpatrzona zgodnie z art. 10 ust. 1 wyżej cyt. ustawy.

Wniosek i Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Informacja – Petycja

PETYCJA FUNDACJI ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu