W tym roku Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji jest zaplanowany w dniach 7 – 13 października. Z tej okazji nasza Poradnia zaprosiła do współpracy Szkołę Podstawową nr 5 w Dębicy. Uczniowie klasy Vc będą czytać z podziałem na role wybrane baśnie koleżankom i kolegom klas młodszych. Celem tych działań będzie doskonalenie umiejętności czytania oraz rozwijanie wrażliwości na drugiego człowieka.

Koordynatorzy:
Lidia Wolicka – pedagog PPP w Dębicy
Monika Królikowska – nauczyciel języka polskiego w SP nr 5 w Dębicy

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 2019
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu