Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów Szkolnych, odbędzie się w dniu 21.12.2021r. w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy Teams.

Linki do spotkania zostaną przesłane mailowo do członków grupy.

Program spotkania:
8.00 – 10.00 – część superwizyjna – prowadzenie p. Anna Świerk
10.00 – 12.00 – część szkoleniowa – „Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży. Pomoc w przypadkach samouszkodzeń.” – prowadzenie p. Krzysztof Borowiec

Kontakt z osobą prowadzącą, psychologiem, psychoterapeutą Anną Świerk: e-mail aswierk@poradniadebica.pl lub pod numerem telefonu 14 670 24 60.

21.12.2021r. – SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu