Serdecznie zapraszamy pedagogów specjalnych na kolejne spotkanie organizowane przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy w ramach sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się 5 czerwca 2024r. w godzinach 8:00 – 10:30, w budynku Starostwa Powiatowego s. 407. W czasie spotkania zostaną przeprowadzone warsztaty nt. Integrowanie klasy i przechodzenie od rywalizacji do współpracy – czyli jak budować zespół klasowy i wyciągać uczniów z grupek, by otworzyli się na inne osoby z klasy.  Zajęcia poprowadzi p. Arkadiusz Nepelski – Brakujące lekcje.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 27.05.2024r.

Serdecznie zapraszamy
Małgorzat Olech
Ewa Gągała

05.06.2024r. – SPOTKANIE DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu