Jesteśmy placówką świadczącą bezpłatne usługi dla dzieci, młodzieży uczącej się, ich rodziców oraz nauczycieli z terenu miasta Dębicy i gmin: Brzostek, Czarna, Dębica, Jodłowa, Pilzno, Żyraków.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 199 z póź. zm.) poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców  dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły i placówki pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania.

 

OPIEKA NAD PRZEDSZKOLAMI,  SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI POWIATU DĘBICKIEGO

Gmina Brzostek Krzysztof Borowiec
Małgorzata Lipińska
Gmina Czarna Barbara Pocheć
Anna Świerk
Gmina Dębica Paula Ratusińska – Gromny
Aneta Wąsowska – Sobków
Gmina Jodłowa Marta Szewczyk – Bachta
Lidia Wolicka
Gmina Pilzno Joanna Gutkowska
Roksana Kamińska
Gmina Żyraków Agnieszka Drobot
Marta Gorczyca – Madras
Miasto Dębica Żłobek Miejski Marta Gorczyca – Madras
Miejskie Przedszkole nr 1 Lidia Wolicka
Miejskie Przedszkole nr 2 Integracyjne Anna Świerk
 Miejskie Przedszkole nr 4  Barbara Pocheć
 Miejskie Przedszkole nr 5  Paula Ratusińska – Gromny
Miejskie Przedszkole nr 6 Joanna Gutkowska
Miejskie Przedszkole nr 7 Joanna Gutkowska
Miejskie Przedszkole nr 8 Marta Gorczyca – Madras
Miejskie Przedszkole nr 9 Barbara Pocheć
Miejskie Przedszkole nr 10 Marta Gorczyca – Madras
Miejskie Przedszkole nr 11 Małgorzata Gargas
Miejskie Przedszkole nr 12 Lidia Wolicka
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Aneta Wąsowska – Sobków
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 Barbara Pocheć
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 Aneta Wąsowska – Sobków
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 Marta Szewczyk – Bachta
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6  Małgorzata Gargas
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 Joanna Gutkowska
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 Aleksandra Podgórska
Roksana Kamińska
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Lipińska
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 Anna Świerk
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 Krzysztof Borowiec
Zespół Szkół Specjalnych Małgorzata Lipińska
Dom Dziecka „Hanka” i „Jaś” Aneta Wąsowska – Sobków
Szkoły ponadpodstawowe, w tym niepubliczne Krzysztof Borowiec
Aleksandra Podgórska
Niepubliczne przedszkola Agnieszka Drobot
Lidia Wolicka
Niepubliczne szkoły podstawowe Małgorzata Lipińska
Paula Ratusińska – Gromny
Opieka logopedyczna w przedszkolach i szkołach  Agata Migoń
Małgorzata Olech

 

Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu