Jesteśmy placówką świadczącą bezpłatne usługi dla dzieci, młodzieży uczącej się, ich rodziców oraz nauczycieli z terenu miasta Dębicy i gmin: Brzostek, Czarna, Dębica, Jodłowa, Pilzno, Żyraków.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 199 z póź. zm.) poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców  dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły i placówki pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania.

 

OPIEKA NAD PRZEDSZKOLAMI,  SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI POWIATU DĘBICKIEGO

Gmina Brzostek Krzysztof Borowiec
Małgorzata Lipińska
Gmina Czarna Jadwiga Bieniasz
Anna Świerk
Gmina Dębica Anna Kiwak
Aneta Wąsowska – Sobków
Gmina Jodłowa Marta Szewczyk – Bachta
Lidia Wolicka
Gmina Pilzno Joanna Gutkowska
Roksana Kamińska
Gmina Żyraków Marta Gorczyca – Madras
Paula Ratusińska – Gromny
Miasto Dębica Żłobek Miejski Roksana Kamińska
Miejskie Przedszkole nr 1 Lidia Wolicka
Miejskie Przedszkole nr 2 Integracyjne Anna Świerk
Miejskie Przedszkole nr 4 Jadwiga Bieniasz
Miejskie Przedszkole nr 5 Paula Ratusińska – Gromny
Miejskie Przedszkole nr 6 Joanna Gutkowska
Miejskie Przedszkole nr 7 Joanna Gutkowska
Miejskie Przedszkole nr 8 Marta Gorczyca – Madras
Miejskie Przedszkole nr 9 Jadwiga Bieniasz
Miejskie Przedszkole nr 10 Barbara Pocheć
Miejskie Przedszkole nr 11 Małgorzata Gargas
Miejskie Przedszkole nr 12 Lidia Wolicka
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Aneta Wąsowska – Sobków
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 Barbara Pocheć
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 Aneta Wąsowska – Sobków
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 Marta Szewczyk – Bachta
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 Małgorzata Gargas
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 Joanna Gutkowska
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 Roksana Kamińska
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Lipińska
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 Anna Świerk
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 Krzysztof Borowiec
Zespół Szkół Specjalnych Małgorzata Lipińska
Dom Dziecka „Hanka” Aneta Wąsowska – Sobków
Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym niepubliczne Krzysztof Borowiec
Anna Kiwak
Aleksandra Podgórska
Opieka logopedyczna w przedszkolach i szkołach Agata Migoń
Małgorzata Olech
Niepubliczne szkoły podstawowe Małgorzata Lipińska
Paula Ratusińska – Gromny
Niepubliczne przedszkola Marta Gorczyca – Madras
Lidia Wolicka
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu