Zachęcamy Państwa do zapoznania się z komunikatami dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2019/2020.

egzamin ósmoklasisty

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY

egzamin maturalny – nowa formuła

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY

egzamin maturalny – stara formuła

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY

egzamin zawodowy – formuła 2019

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – formuła 2017

https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – formuła 2012

https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY

 

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu