Temat: Organizacja i metody pracy z dzieckiem z ADHD w domu.

Prowadzący: Agnieszka Drobot – psycholog

Termin: 16.03.2021r. w godzinach 17.00 – 18.00

Osoby zainteresowane udziałem w webinarium prosimy o przesłanie zgłoszenia poprzez wysłanie swojego adresu email na adres: sekretariat@poradniadebica.pl do dnia
15 marca 2021r. do godziny 15.00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium będzie decydować kolejność zgłoszeń. Do udziału w szkoleniu wymagany jest indywidualny adres
poczty elektronicznej.

Osoby zakwalifikowane, zostaną poinformowane drogą mailową na wskazany adres e-mail. Link wraz z hasłem do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (16 marca 2021r.).

Informacja telefoniczna: 14 670 24 60

WEBINAR DLA RODZICÓW W DNIU 16 MARCA 2021R. (WTOREK) O GODZINIE 17.00 NA PLATFORMIE TEAMS
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu