Jesteśmy placówką świadczącą bezpłatne usługi dla dzieci, młodzieży uczącej się, ich rodziców oraz nauczycieli z terenu miasta Dębicy i gmin: Brzostek, Czarna, Dębica, Jodłowa, Pilzno, Żyraków.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 199 z póź. zm.) poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców  dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły i placówki pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania.

 

OPIEKA NAD PRZEDSZKOLAMI,  SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI POWIATU DĘBICKIEGO

Gmina Brzostek Krzysztof Borowiec
Ewa Gągała
Gmina Czarna Barbara Pocheć
Anna Świerk
Gmina Dębica Paula Ratusińska – Gromny
Aneta Wąsowska – Sobków
Gmina Jodłowa Marta Szewczyk – Bachta
Lidia Wolicka
Gmina Pilzno Joanna Gutkowska
Roksana Kamińska
Gmina Żyraków Aleksandra Podgórska
Marta Gorczyca – Madras
Anna Wiktor
Miasto Dębica Żłobek Miejski Marta Gorczyca – Madras
Roksana Kamińska
Miejskie Przedszkole nr 1 Lidia Wolicka
Aleksandra Podgórska
Miejskie Przedszkole nr 2 Integracyjne Anna Świerk
 Miejskie Przedszkole nr 4 Barbara Pocheć
 Miejskie Przedszkole nr 5 Paula Ratusińska – Gromny
Miejskie Przedszkole nr 6 Joanna Gutkowska
Miejskie Przedszkole nr 7 Joanna Gutkowska
Miejskie Przedszkole nr 8 Marta Gorczyca – Madras
Małgorzata Olech
Miejskie Przedszkole nr 9 Barbara Pocheć
Miejskie Przedszkole nr 10 Marta Gorczyca – Madras
Roksana Kamińska
Miejskie Przedszkole nr 11 Małgorzata Gargas
Miejskie Przedszkole nr 12 Lidia Wolicka
Ewa Gągała
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Aneta Wąsowska – Sobków
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 Barbara Pocheć
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 Aneta Wąsowska – Sobków
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 Marta Szewczyk – Bachta
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 Małgorzata Gargas
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 Joanna Gutkowska
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 Aleksandra Podgórska
Roksana Kamińska
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Paula Ratusińska – Gromny
Aneta Wąsowska – Sobków
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 Anna Świerk
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 Krzysztof Borowiec
Zespół Szkół Specjalnych Ewa Gągała
Dom Dziecka „Hanka” i „Jaś” Aneta Wąsowska – Sobków
Szkoły ponadpodstawowe, w tym niepubliczne Krzysztof Borowiec
Aleksandra Podgórska
Niepubliczne przedszkola Aleksandra Podgórska
Lidia Wolicka
Niepubliczne szkoły podstawowe Paula Ratusińska – Gromny
Opieka logopedyczna w przedszkolach i szkołach Agata Migoń
Małgorzata Olech

 

Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu