OPIEKA NAD PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI

POWIATU DĘBICKIEGO

 

Gmina Brzostek

Krzysztof Borowiec

Małgorzata Lipińska

Gmina Czarna

Jadwiga Bieniasz

Anna Świerk

Gmina Dębica

Anna Kiwak

Anna Mędrek

Aneta Wąsowska – Sobków

Gmina Jodłowa

Marta Szewczyk – Bachta

Lidia Wolicka

Gmina Pilzno

Joanna Gutkowska

Roksana Kamińska

Gmina Żyraków

Marta Gorczyca – Madras

Paula Ratusińska - Gromny

Miasto Dębica

Żłobek Miejski

Roksana Kamińska

Miejskie Przedszkole nr 1

Lidia Wolicka

Miejskie Przedszkole nr 2 Integracyjne

Anna Świerk

Miejskie Przedszkole nr 4

Jadwiga Bieniasz

Miejskie Przedszkole nr 5

Anna Mędrek

Miejskie Przedszkole nr 6

Joanna Gutkowska

Miejskie Przedszkole nr 7

Marta Gorczyca - Madras

Miejskie Przedszkole nr 8

Marta Gorczyca - Madras

Miejskie Przedszkole nr 9

Jadwiga Bieniasz

Miejskie Przedszkole nr 10

Barbara Pocheć

Miejskie Przedszkole nr 11

Małgorzata Gargas

Miejskie Przedszkole nr 12

Lidia Wolicka

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

Aneta Wąsowska - Sobków

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

Barbara Pocheć

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

Marta Szewczyk - Bachta

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8

Joanna Gutkowska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9

Roksana Kamińska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10

Małgorzata Lipińska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11

Anna Świerk

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12

Lidia Wolicka

Miejskie Gimnazjum nr 1

Anna Mędrek

Zespół Szkół Specjalnych

Małgorzata Lipińska

Dom Dziecka „Hanka”

Aneta Wąsowska - Sobków

Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe

Krzysztof Borowiec

Anna Kiwak

Anna Mędrek

Opieka logopedyczna w przedszkolach i szkołach

Agata Migoń

Małgorzata Olech