Linki do ważnych stron

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy
ul. Gawrzyłowska 31,  39-200 Dębica, 

Telefon/fax: 14 670 33 42,
Strona www: http://www.oik.debica.pl
Adres e-mail: oik@oik.debica.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy
ul. Parkowa 28,  39-200 Dębica, 

Telefon/fax: 14 680 31 21,
Strona www: http://www.powiatdebicki.pl/PCPR/
Adres e-mail: pdebica@rzeszow.uw.gov.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
ul. Akademicka 12,  39-200 Dębica, 

Telefon: 14 681 35 90,
Strona www: http://www.mops-debica.pl
Adres e-mail: biuro@mops-debica.pl 

 

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy
ul. Chłodnicza 20,  39-200 Dębica,

Telefon: 14 670 63 99,

Fax: 14 670 63 19

Strona www: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl
Adres e-mail: debica@podkarpacka.policja.gov.pl

 

Sąd Rejonowy w Dębicy
ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica,
Telefon: 14 680 76 00,

Fax: 14 680 76 27,

Strona www: http://www.debica.sr.gov.pl
Adres e-mail: sekretariat@debica.sr.gov.pl

 

Prokuratura Rejonowa w Dębicy
ul. 3 Maja 2,  39-200 Dębica, 

Telefon/fax: 14 670 22 17,
Strona www: http://www.rzeszow.po.gov.pl

Adres email: debica@-spam-rzeszow.po.gov.pl
 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15,  35-959 Rzeszów, 

Telefon: 17 867-11-42, fax: 17 867-19-54,
Strona www: http://www.ko.rzeszow.pl
Adres e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

 

Starostwo Powiatowe w Dębicy
ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica,
Telefon: 14 680 31 23, fax: 14 680 31 36,
Strona www: http://www.powiatdebicki.pl
Adres e-mail: info@powiatdebicki.pl

 

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
ul. Parkowa 28,  39-200 Dębica,

Telefon: 14 681 27 77,

Fax: 14 680 31 73,
Strona www: http://www.osrodek-reh.yum.pl

Adres e-mail: osreh@interia.pl

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy
39-218 Straszęcin 295,

Telefon: 14 680 36 20,

 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień
ul. Siemieńskiego 17, 35-203 Rzeszów,

Telefon: 17 861 16 40,

Fax: 17 861 17 44,

Adres e-mail: wotu@pro.onet.pl

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica,
Telefon: 14 6703621 fax: 14 6702849,

Adres e-mail: info@zoz-debica.bazy.pl
Strona www: www.zoz-debica.bazy.pl
 

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
ul. Targowa 9A, 35-959 Rzeszów,

Telefon: 017 852 86 48,

Adres e-mail: rzeszow@wolontariat.org.pl
Strona www: www.karan.pl

 

Młodzieżowe Centrum Kariery

Hufiec Pracy 9-19
ul. Brzegowa 42,  39-200 Dębica,

Telefon: 14 6776128,
Strona www: http://www.podkarpacka.ohp.pl