Aktualności

 

 

DEBATA SPOŁECZNO - EWALUACYJNA Z PEDAGOGAMI POWIATU DĘBICKIEGO

 

We wtorek - 29 maja o godz. 10, w sali konferencyjnej Urzędu Starostwa Powiatowego w Dębicy, odbędzie się debata społeczno - ewaluacyjna w ramach cyklu spotkań pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ”. Zgodnie z sugestiami, zgłaszanymi przez pedagogów podczas ubiegłorocznej debaty, tematem przewodnim spotkania będzie zjawisko cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Zaplanowane spotkanie ma ścisły związek z programem profilaktycznym „Cyberbezpieczni”, realizowanym przez dębicką policję.

W debacie uczestniczyć będą przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Dębicy oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

SZANOWNI PAŃSTWO

DYREKTORZY SZKÓŁ POWIATU DĘBICKIEGO

 

Kolejne, ostatnie w bieżącym roku szkolnym, spotkanie sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych ze szkół i placówek powiatu dębickiego odbędzie się  7 czerwca 2018r. w godz. 9.30 – 11.30 w poradni.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

 

SZANOWNI PAŃSTWO

 DYREKTORZY SZKÓŁ POWIATU DĘBICKIEGO

 

Kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych ze szkół i placówek powiatu dębickiego odbędzie się 12 kwietnia 2018r, w godz. 9.30 – 11.30 na terenie poradni i będzie poświęcone rekrutacji oraz ofercie szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych z powiatu dębickiego.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

 

SZANOWNI PAŃSTWO

DYREKTORZY SZKÓŁ POWIATU DĘBICKIEGO 

 

Informujemy, że nastąpiła zmiana miejsca spotkania doradców zawodowych skupionych w sieci współpracy i samokształcenia. Spotkanie zaplanowane na 22 lutego 2018r odbędzie  się w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery, tj w Dębicy, na ul. Łysogórskiej 25 w sali nr 8, a nie w poradni, jak to było zaplanowane. Godziny i tematyka spotkania  pozostają bez zmian.

 

Przepraszamy za zmianę i zapraszamy wszystkich zainteresowanych

 

SZANOWNI PAŃSTWO

DYREKTORZY SZKÓŁ POWIATU DĘBICKIEGO

 

Informujemy wszystkich pedagogów biorących udział w cyklicznych spotkaniach superwizyjno – warsztatowych  w ramach sieci współpracy i samokształcenia o zmianie tematyki spotkania psychoedukacyjnego w dniu 19 grudnia 2017 roku w godz. 10.00 - 12.00.

Ze względu na zgłoszone pytania i zagadnienia prawne ważne w pracy szkoły  dyrektor poradni zaprosiła na spotkanie w w/w terminie sędzię Annę Szczepanek z Sądu Rejonowego w Dębicy, Wydział III Rodzinny i Nieletnich.

Termin spotkania  dotyczącego  konstruowania IPET ustalony zostanie z pedagogami po wspólnej analizie najważniejszych potrzeb psychoedukacyjnych  na ten rok szkolny. 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO

DYREKTORZY SZKÓŁ POWIATU DĘBICKIEGO

 

Kolejne spotkania sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych ze szkół i placówek powiatu dębickiego odbędą się:

W dniu 11.01.2018r będziemy gościć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy - spotkanie będzie poświęcone tematyce rynku pracy.

Spotkanie w dniu 22.02.2018 odbędzie się na terenie poradni, a tematem przewodnim będą gry dydaktyczne w doradztwie zawodowym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

 

 

W dniu 20.10.2017r. w godzinach 9.00 – 16.00 odbył się w naszej placówce po raz drugi Dzień Otwarty Doradztwa Zawodowego. Cieszymy się, że inicjatywa ta spotkała się z dużym zainteresowaniem szkół. W ramach dnia otwartego  młodzież z klas VII oraz I i II gimnazjum uczestniczyła w grupowych zajęciach warsztatowych, aktywizujących do wyboru szkoły i zawodu. Ogółem odbyło się siedem zajęć, w których  wzięło udział  78 uczniów.

Wszystkim uczestniczącym w dniu otwartym dziękujemy za udział, a szkoły które nie mogły uczestniczyć z powodu wyczerpania terminów zapraszamy do skorzystania z innej oferty poradni dotyczącej doradztwa zawodowego.

 

                Organizatorzy:

                Barbara Pocheć – wicedyrektor, doradca zawodowy,

                Marta Gorczyca Madras – psycholog, doradca zawodowy,

                Krzysztof Borowiec – psycholog, doradca zawodowy

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO

 DYREKTORZY SZKÓŁ POWIATU DĘBICKIEGO

 

W odpowiedzi na zgłoszone przez pedagogów szkolnych potrzeby i oczekiwania podajemy szczegółowy harmonogram spotkań sieci współpracy i samokształcenia. Spotkania nakierowane są na podnoszenie kompetencji psychologiczno –pedagogicznych w pracy pedagoga szkolnego. Grupa pracować będzie we wtorki w godzinach 8.00 – 12.00 w podanych niżej terminach. Każde spotkanie składać się będzie z części warsztatowo – superwizyjnej (prowadzonej przez psychologa- psychoterapeutę Annę Mędrek) oraz części poznawczo – psychoedukacyjnej z udziałem innych specjalistów naszej poradni. Terminy spotkań:

31 październik 2017

28  listopad 2017

19 grudzień 2017

23 styczeń 2018

27 luty 2018

27 marzec 2018

24 kwiecień 2018

29 maj 2018

 

TEMATYKA SPOTKAŃ ZE SPECJALISTAMI PORADNI W RAMACH SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH W ROKU SZK. 2017/2018

 

Data, godz.

Część poznawczo – warsztatowa

31.10.2017r.

8.00–12.00

Narkotyki, dopalacze – „Miejmy szeroko otwarte oczy”

sierżant szt. Magdalena Baran oraz mł.asp. Jacek Bator

godz.10.00 – 12.00.

28.11.2017r.

8.00–12.00

Budowanie u uczniów poczucia własnej wartości i budowanie zespołu klasowego -  zajęcia warsztatowe prowadzenie – Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy  ExsploRes  Arkadiusz  Nepelski godz.10.00 – 12.00.   

19.12.2017r.

8.00–12.00

Jak tworzyć IPET-y dla dzieci i uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej?

pedagog-logopeda Małgorzata Olech godz. 8.00 – 10.00  

23.01.2018r. 8.00–12.00

Zastosowanie technik mediacyjnych w pracy pedagoga szkolnego,

psycholog  Paula Ratusińska-Gromny godz. 10.00 – 12.00.

27.02.2018r.

8.00–12.00

Metoda Wspólnej Sprawy – strategia pomocy w przypadku pomocy rówieśniczej,

psycholog  Krzysztof Borowiec   godz. 10.00 – 12.00.

27.03.2018r.

8.00–12.00

Rozwód w rodzinie, rozpad rodziny i co dalej ? -

pedagog-psychoterapeuta Anna Kiwak godz.10.00 – 12.00.

24.04.2018r.

8.00–12.00

Dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia – jak rozpoznawać i pomagać dzieciom ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się,

pedagog Lidia Wolicka godz.  godz.10.00 – 12.00

29.05.2018r.

8.00–12.00

Spotkanie podsumowujące pracę w bieżącym roku szkolnym.

Strukturalizacja efektów i ewaluacja celów. 

Całość spotkania  prowadzenie Anna Mędrek

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy

 

SZANOWNI PAŃSTWO

 DYREKTORZY SZKÓŁ POWIATU DĘBICKIEGO

 

W odpowiedzi na zgłoszoną przez pedagogów szkolnych potrzebę przeprowadzenia dodatkowego szkolenia „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle nowych przepisów prawnych”, zapraszamy wszystkich zainteresowanych w dniu 10 października 2017r. w godzinach  8.00 – 10.00. Szkolenie przeprowadzi Małgorzata Gargas, dyrektor poradni.

 

SZANOWNI PAŃSTWO

DYREKTORZY SZKÓŁ POWIATU DĘBICKIEGO 

Podajemy termin kolejnego spotkania  sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych ze szkół i placówek powiatu dębickiego  09.11.2017, godz. 9.30 – 11.30.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

 

 

W związku z ukazaniem się  nowego  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych informujemy, że dotychczas dostępne na naszej stronie druki do pobrania dla rodziców i nauczycieli są nieaktualne. Rozporządzenie  ogłoszono 14 września 2017 z datą wejścia w życie  15 września 2017 (Dz.U. z 2017 poz. 1743).

Aktualne druki są dostępne w siedzibie poradni.

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dębicy

zaprasza 

młodzież z klas VII szkół podstawowych, kl. II i III gimnazjum oraz ze szkół ponadgimnazjalnych

w dniu 20.10.2017 r. w godzinach 9 00 – 1600

na Dzień Otwarty Doradztwa Zawodowego.

 

Jeśli nie wiesz, jaką szkołę, uczelnię wybrać, to zgłoś się do nas. Pomożemy Ci lepiej poznać własne zainteresowania, umiejętności, predyspozycje zawodowe, uzdolnienia i możliwości intelektualne.

Pamiętaj, decyzję powinieneś podjąć świadomie i samodzielnie, ale nie samotnie.

W trosce o zapewnienie czasu dla wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z doradcą zawodowym Barbarą Pocheć, tel. 14 6702460, e-mail. bpochec@poradniadebica.pl

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO

 DYREKTORZY SZKÓŁ POWIATU DĘBICKIEGO

Po wakacyjnej przerwie wznawiamy cykliczne spotkania superwizyjno – warsztatowe dla pedagogów szkolnych w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Ich celem jest merytoryczne wsparcie pedagogów w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz współpracy z rodzicami i nauczycielami. Spotkania są również okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń pedagogów szkolnych oraz pogłębienia wiedzy psychologicznej i pedagogicznej w oparciu o kompetencje pracowników poradni. Osobą koordynującą pracę grupy pozostaje psycholog Anna Mędrek.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 26.09.2017r. w godzinach 8.00-12.00.

W trakcie spotkania wrześniowego zaplanowaliśmy:

w godz. 8.00 – 10.00 rozpoznane zostaną  potrzeby i oczekiwania pedagogów szkolnych dotyczące całorocznej współpracy i jej charakteru oraz tematyki zajęć psychoedukacyjnych, jak również omówione zostaną sprawy organizacyjne związane z terminarzem spotkań  (ta część spotkania odbędzie się w sali 230),

w godz. 10.00 – 12.00 zapraszamy pedagogów do udziału w debacie społecznej organizowanej wspólnie przez Komendę Powiatową Policji w Dębicy i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Dębicy na temat bezpieczeństwa w placówkach oświatowych powiatu dębickiego (ta część spotkania odbędzie się w sali 407).

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO

DYREKTORZY SZKÓŁ W POWIECIE DĘBICKIM

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dębicy serdecznie zaprasza doradców zawodowych do udziału w cyklicznych spotkaniach w ramach sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych ze szkół i placówek powiatu dębickiego, których celem jest wymiana doświadczeń oraz poszerzanie wiedzy z obszaru poradnictwa edukacyjno – zawodowego.

Pierwsze spotkanie w bieżącym roku szkolnym odbędzie się 15 września 2017r. w godzinach 11.00 – 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy – sala 407 (IV piętro). Weźmie w nim udział Pani Anna Wilczyńska, Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego. Spotkanie poświęcone będzie wypracowaniu zasad współpracy między szkołami podstawowymi i ponadgimnazjalnymi/ponadpodstawowymi oraz tematyce rekrutacji i promocji szkolnictwa zawodowego. Ponadto omówione zostaną sprawy organizacyjne, m. in. terminy i tematy przewodnie kolejnych spotkań.

Osobą koordynującą pracę sieci współpracy i samokształcenia pozostaje doradca zawodowy Barbara Pocheć.

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

Archiwum aktualności 2012/13

 

Archiwum aktualności 2013/14

 

Archiwum aktualności 2014/15

 

Archiwum aktualności 2015/16

 

Archiwum aktualności 2016/17